dilluns, 17 de novembre de 2014

Treball avaluació GIMP

Treball avaluació GIMP


1.-  Generar una imatge de 2000X2000 i 100 píxels de resolució . Dibuixar al centre una el·lipse amb l'eina de selecció el·líptica; dibuixar només la línia del color que vulguis i donar-li una amplada de  20. 2.- Aplicar un degradat lineal entre dos color dins de el·lipse i pinta amb un color llis(diferent de blanc) la part de fora(fons de la imatge).

3.- Dibuixar un sol amb el Gfig a fora de l’oval i escriure el teu nom utilitzant l’eina logotip.

4.- Descarregar  la imatge de la papallona  i enganxar-la fora de el·lipse amb dos mides diferents ; girar-les un poc :


5.- Descarregat la imatge de la flor, selecciona-la amb l’eina el·lipse i arrodoneix les vores (radi 50). Copia-la i enganxa-la dins .6.- Modifica el color dels pètals perquè quedin vermells(modifica la opacitat per a que es puguin veure les línies marcades als pètals)

 Aquí teniu un exemple de com ha de quedar(RECORDEU QUE EL VOSTRE FONS HA DE SER DIFERENT DE BLANC.Ha de posar el vostre nom.7-.Aplica algun efecte i posa-li un marc.
8.- Envia l'exercici per correu  a reborras@hotmail.com